TV Jánošík


Televízia Jánošík

Sloboda slova a slobodné šírenie informácií

Televízia „Jánošík" - www.tvjanosik.com je alternatívne médium, ktoré začína svoje pôsobenie na internetovom trhu aktuálne - január 2022 a jeho zakladateľom je Vlado Kocian. Je to platené a apolitické alternatívne médium a k jeho obsahu sa dostanú iba registrovaný úžívatelia.

Televízia „Jánošík" bude ľudí spájať, združovať, nie rozdeľovať. Vysielania budú pozitívne štylizované, so zameraním aj na zdravý životný štýl, nebudú chýbať milé a vzácne slová naplnené láskou, dobrou náladou, príjemnou hudbou, vtipmi, zábavou, svetlom nádeje, radosťou a úsmevom na tvári a v srdci.

Komunita „Jánošík" bude zameraná na spoločné ciele, dôveru, vzájomnú súdržnosť, fungujúce medziľudské vzťahy, objatie a porozumenie. Fyzicky obnovíme rôzne a bohaté slovenské tradície, vytvoríme si vlastné trhovisko „Jánošík", na ktorom sa budeme pravidelne každú sobotu stretávať. Trhovisko „Jánošík" bude slúžiť iba pre „našich registrovaných ľudí", ktorí pestujú bez chémie, chovajú bez chémie a pečú bez chémie. Nebudú samozrejme chýbať rôzny remeselníci, živá hudba, tanec, dobrá nálada a pozitívna energia. Pozitívna energia vytvára pozitívne vybrácie, ktoré porazia zlo a negatíva.

Vysielania budú patriť všetkým, vrátane talentovaných detí a priestor vo vysielaní môže dostať ktokoľvek, kto niečím komunitu akokoľvek obohatí. Televízia „Jánošík" bude pomáhať v rôznych oblastiach hendikepovaným ľuďom, najmä však po zdravotnej stránke, napr. ozdravnými pobytmi na krásnych miestach pri mori, alebo hlboko v horách a samozrejme budeme podporovať talentovaných ľudí v ich rozvoji. Do tejto komunity hľadáme taktiež „antikovidových" lekárov, zubárov, právnikov, odborníkov a špecialistov, ktorým bude tento zámer srdcu blízky.